Flertal stemte’nej’ til moske-planer i Holbæk

af

Onsdag aften tog kommunalbestyrelsen i Holbæk stilling til, hvorvidt den lokale tyrkiske moske og kulturcenter skulle have lov til at flytte til større lokaler.

Efter flere ugers debat – der til tider har været både skinger og hadsk – var sagen kommet fra Udvalget for Klima og Miljø via Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen.

Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningscenter har i 30 år holdt til i lokaler centralt i Holbæk by. Men nu er lokalerne blevet for små og man ønsker derfor at flytte til større lokaler. Man havde derfor fundet en bygning i et industrikvarter på Mellemvang, som i dag indeholder et bowlingcenter. Men for at kunne tage bygningen i brug, må lokalplanen laves om, så der kan foregå kulturelle ting på stedet.

Foreningen sendte derfor en ansøgning til kommunen og Holbæk Kommunes administration gennemgik ansøgning og fandt ikke noget i vejen for, at det skulle kunne lade sig gøre. Der var hverken økonomiske udgifter for kommunen, miljøproblemer eller mangel på parkeringspladser.

Alligevel valgte et flertal at stemme nej, da sagen blev behandlet i Udvalget for Klima og Miljø, bl.a. med bekymring for, at der – trods administrationens vurdering – ikke var p-pladser nok.

Sagen gik herefter videre til Økonomiudvalget, hvor samtlige partier i kommunalbestyrelsen er repræsenteret. Har var der medlemmer både for og i mod, men det konservative medlem sig af sin standsningsret, så sagen skulle drøftes i kommunalbestyrelsen.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) stod i spidsen for et nej til planer om flytning af moske. Foto: Holbæk Kommune

Onsdag aften var sagen så på kommunalbestyrelsesmødet. Socialdemokratiet, med borgmester Christina K. Hansen i spidsen, udtrykte bekymring for, at en udflytning, vil skade integrationen af borgerne i især vangkvarteret, der er på regeringens ghetto-liste. Der blev ikke talt så meget om bekymringen for manglende p-pladser, som ellers var partiets store bekymring da sagen blev behandlet i Udvalget for Klima og Miljø. Også Dansk Folkeparti var imod en placering så tæt på Vangkvarteret.

Venstre, Konservative, Radikale, Lokallisten og Enhedslisten var, for en sjælden gang skyld, enige om, at kommunalbestyrelsen burde efterkomme Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningscenters ønske om at kunne flytte.

Efter knapt halvanden times debat, gik man til afstemning og her stemte 17 medlemmer af byrådet imod (Socialdemokraterne, minus et medlem, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance) og 13 stemte for (Venstre, Konservative, Enhedslisten, Lokallisten og et enkelt medlem af socialdemokratiet).

Dermed faldt planerne om en flytning af kulturcentret og moskeen fra Smithsvej til Mellemvang.