Danmarks Idrætsforbund styrker kampen mod matchfixing

af

Arkivfoto: gefun / Pixabay
Det skal være sværere at slippe af sted med aftalt spil og anden snyd i idrættens verden. Det mener man hos Danmarks Idrætsforbund, der derfor nu har indført en opdateret udgave af regulativet for matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd som for eksempel spil på egne kampe, der gælder på tværs af alle 62 specialforbund.

Det blev besluttet på DIFs årsmøde i dag, lørdag.

-Matchfixing er den største trussel mod sporten. Vi var i 2013 det første forbund i verden, der indførte regler på tværs af idrætten på matchfixingområdet. Derfor har vi gjort os en masse erfaringer siden, og vi føler, at tiden er moden til, at vi skal opdatere vores regelsæt, så den matcher trusselsbilledet og alvoren, siger Poul Broberg, der er chef for Public Affairs i DIF og leder af matchfixingsekretariatet.

Som led i opdateringen kommer man også til at se på sanktionsniveauet.

-Vi har heldigvis hverken haft mange eller særligt grove sager i Danmark. Vi kan dog se, at sanktionerne i danske sager ligger væsentligt under de internationale linjer, hvor blandt andet det internationale tennisforbund har været ude med årelange udelukkelser og endda livstidsudelukkelser. Vi mener ikke, at niveauet i vores sanktioner afspejler sagernes alvor og har den fornødne forebyggende effekt. Det er idrættens troværdighed, der er på spil, og vi vil derfor komme med vores bud på, hvor vi mener, niveauet bør ligge fremover med den viden, vi har fået siden 2013, siger Poul Broberg.

Fremover ønsker DIF, at matchfixing skal medføre en udelukkelse på minimum to år, mens der også skal sanktioneres med udelukkelse for at undlade at samarbejde og misbruge insiderviden.

Mulighed for amnesti
Derudover er der sat meget ind på at gøre det lettere at efterforske sager på området. De forholdsvis få sager på dansk jord har vist, at det er svært at løfte sagerne, hvis ikke der bliver bidraget fra udøverne selv.

-Problemet med matchfixing er, at vi modsat for eksempel i dopingsager er dybt afhængige af, at vidner vil stå frem for at kunne løfte sagerne. Det har derfor været et vigtigt formål at give os selv så mange redskaber som muligt i efterforskningen. Vi håber, at flere vil vælge at stå frem, når vi giver mulighed for at undgå sanktioner, hvis man bidrager med afgørende viden til opklaringen, siger Poul Broberg.

Håbet er, at de nye forslag om amnesti både skal have en effekt i forebyggelsen og efterforskningen.

-Ved at give de involverede en udvej særligt i forbindelse med de tungere sager, hvor der er afpresning involveret, kan vi samtidig forhåbentlig forebygge lignende sager, siger Poul Broberg.

Vejledende sanktioner:
-Matchfixing: Minimum 2 års udelukkelse
-Væddemål på egen konkurrence uden forsæt til manipulation: Udelukkelse i 6-24 måneder
-Misbrug af insiderviden: Udelukkelse i 6-24 måneder
-Undladelse af underretning til matchfixingsekretatiat: Udelukkelse i 1-12 måneder
– Manglende samarbejde med matchfixingnævn og -sekretariat: Udelukkelse 6-36 måneder

Yderligere ændringer:

-Mulighed for amnesti (undgå sanktioner) ved medvirken til opklaring af sager
-Bagatelsager behandles som en disciplinærsag i det relevante specialforbund.
-Mulighed for at vidne anonymt ved risiko for trusler
-Der indføres bagatelgrænse for sager, som skal behandles efter de fælles matchfixingregler
-Der indføres udvidet spilleforbud, så der ikke længere kan spilles på hold eller spillere i samme turnering, hvor man selv deltager
Kilde: Danmarks Idrætsforbund