Ny aftale om trafikkontrakt mellem Staten og DSB

af

Transportministeriet offentliggjort en politisk aftale om en ny trafikkontrakt mellem Staten og DSB.

Regeringen, SF og Enhedslisten har indgået en aftale om en kontrakt for DSB, der gælder i ti år. Aftalen stiller krav om flere togafgange og siddepladser, skærpede krav om tog til tiden, og den gør det muligt for DSB at starte indkøb af el-tog.

I løbet af den 10-årige periode skal DSB køre 10 procent flere togkilometer end i dag. Det vil betyde flere togafgange – f.eks. mellem København og Aarhus, hvor der kommer et ekstra lyntog i hver retning pr. time i 2021. Og der vil i løbet af de ti år kunne blive plads til 25 procent flere passagerer, end der er i dag.

Fremover skal der kun gå tre minutter før et fjern- eller regionaltog defineres som forsinket. I dag skal der gå 6 minutter. Desuden bliver aflyste tog fremover medregnet som en forsinkelse. Og et forsinket tog med mange passagerer tæller mere end tog med få passagerer i opgørelsen af, om DSB opfylder målet for punktlighed. DSB vil kompensere pendlerne med udgangspunkt i det nye mål.

I forbindelse med den nye aftale siger DSB’s bestyrelsesformand Peter Schütze:

– Jeg glad for, at indholdet af en ny trafikkontrakt mellem staten og DSB er på plads. Det har været en lang og arbejdskrævende proces for alle implicerede, og jeg vil gerne benytte lejligheden for at sige tak til alle, der har gjort en indsats. Vi kan nu fortsætte vores arbejde med at sikre danskerne den bedst mulige daglige togservice i en tid med store udfordringer.

– Den nye 10-årige kontrakt sikrer virksomheden en arbejdsro, der er helt afgørende i den kommende periode, hvor der stilles store krav til jernbanen i Danmark. Der er tale om en historisk omstillingsproces, hvor jernbanen elektrificeres, nye el-tog indkøbes og fremtidens udbud af dansk jernbanedrift skal på plads med et gennemarbejdet og faktabaseret forløb. DSB kan nu arbejde fokuseret med at give sine bidrag til løsningen af disse udfordringer, siger Peter Schütze og slutter:

– Samtidig gør rammerne i den nye trafikkontrakt mellem Staten og DSB det klart, at DSB skal fortsætte den effektivisering, virksomheden har gennemgået de senere år. I DSB’s nye strategi arbejdes der med, at virksomheden skal levere årlige løbende forbedringer på driften, og med den nye trafikkontrakt understreges dette behov. Sagt mere direkte, skal DSB levere flere togsæder til danskerne for de samme penge.