Aarhus Havn tiltalt: skaffede sig ulovligt adgang til medarbejders SMS

af

Anklagemyndigheden rejser nu tiltale mod Aarhus Havn for i strid med straffeloven at skaffe sig adgang til medarbejdernes SMS’er. Oplysningerne i SMS’erne mellem mellem blandt andre kranførernes tillidsmænd brugte ledelsen i forbindelse med fratrædelsessager.

Ifølge statsadvokaten i Viborg, Jan Reckendorff, vil straffesagen om SMS’erne være mod Aarhus Havn som virksomhed, en tidligere direktør og en ledende medarbejder.

– Straffesagen kommer hovedsageligt til at handle om, hvor langt en arbejdsgiver egentlig må gå for at skaffe sig adgang til medarbejderes private kommunikation med hinanden. Jeg har ved min afgørelse blandt andet lagt vægt på, at aflæsningen af SMS’erne skete fra en tillidsmands telefon, som også blev brugt privat. Selv om SMS’erne blev sendt fra en arbejdsmobil – så rejser vi altså tiltale for overtrædelse af straffelovens forbud mod uberettiget at læse andre menneskers private beskeder, siger statsadvokat Jan Reckendorff.

Ingen tiltale mod borgmester
Den århusianske borgmester, Jacob Bundsgaard, har været sigtet i sagen i sin egenskab af også at være bestyrelsesformand for havnen. Men anklagemyndigheden rejser ikke tiltale mod borgmesteren, oplyser statsadvokaten.

– Efterforskningen har afklaret, at borgmesteren ikke havde noget at gøre med beslutningen om at aflæse mobilerne for SMS’er. Strafferetligt er der ikke grundlag for at føre sag mod Jacob Bundsgaard. Borgmesteren er ikke længere sigtet, og han er ikke længere en del af denne her straffesag, siger statsadvokat Jan Reckendorff.

– Vi vil først under selve retssagen forholde os nærmere til en eventuel straf, men der bliver tale om en bødepåstand, slutter statsadvokat Jan Reckendorff.