Stødte sammen med modkørende: 84-årig frifundet for uagtsomt manddrab

af

En 84-årig mand er blevet frifundet for uagtsomt at have forvoldt en andens død i en trafikulykke.

Dommen faldt i sidste uge ved Retten i Hillerød.

Her var den 84-årige tiltalt for uagtsomt at have forvoldt en persons død og en anden persons legemsbeskadigelse ved på Hillerødmotorvejen at have overskredet spærrelinjen og påkørt en modkørende bil. I retten blev der lagt til grund, at der ikke var tekniske fejl ved de to biler, der begge havde kørt med korrekt lys og hastighed, og at der var gode oversigtsforhold.

Det var bevist, at den tiltalte uden nogen færdselsmæssig begrundelse havde var kørt hen over spærrefladen og over i den modsatte kørebane, hvor han stødte sammen med den modkørende bil.

Men retten kunne ikke tilsidesætte den 84-åriges forklaring om, at årsagen til kørslen og sammenstødet var, at han havde fået et ildebefindende og der var heller ikke noget bevis for, at han havde fået et forvarsel om et ildebefindende, og uheldet kunne derfor heller ikke skyldes manglende opmærksomhed. Han blev derfor frifundet.