Landbruget jubler over fjernelse af randzoner

af

Hos Landbrug & Fødevarer glæder man sig over regeringens ønske om at fjerne randzonerne og kalder dem “håbløse”.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har netop sendt et lovforslag i høring, der foreslår en ophævelse af det obligatoriske krav om randzoner.

Initiativet er en del af den såkaldte 16-punkts plan for landbruget, som VKO fremlagde i november sidste år. I Landbrug & Fødevarer er der stor tilfredshed med ministerens udmelding. Her har man i årevis set frem til at slippe af med kravet om randzoner.

– Det er glædeligt at se, at regeringen holder sit løfte og nu foreslår at fjerne det obligatoriske krav om randzoner. Nu glæder vi os til, at et politisk flertal med al sandsynlighed vedtager loven, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Han ærgrer sig dog over, at både landbruget, politikere og embedsværket har spildt så mange timer og brugt så mange penge på en regel, som har været håbløs fra starten. Rent administrativt har randzonerne været en næsten umulig opgave at håndtere, blandt andet fordi kortgrundlaget har været fyldt med fejl og mangler.

– Randzonerne er endnu et eksempel i rækken af benspænd for erhvervet. Op mod 50.000 hektar landbrugsjord har været taget ud af produktion, uden at den miljømæssige gevinst, der angiveligt skulle opnås, har været ordentligt, fagligt funderet, siger Martin Merrild.

Et nyt notat fra DCA ved Aarhus Universitet viser tydeligt, at effekten af randzonerne er meget lavere, end man har antaget i de oprindelige beregningsmodeller.

Danmark er det eneste land i EU, som har indført et krav om randzoner i lovgivningen. Et farvel til randzonerne er uden tvivl et skridt i retning af at bedre Danmarks konkurrenceevne, lyder det fra Martin Merrild.

– Forhåbentlig har politikerne lært noget af forløbet. Vi har brug for miljøregler, som er klare og til at forstå, og som kun pålægger restriktioner, hvis der er en klar dokumenteret miljømæssig effekt, og der betales en rimelig kompensation til landmanden for det, siger Martin Merrild.

Landbrug & Fødevarer mener, at randzonerne kan betegnes som grundlovsstridig ekspropriation og har sideløbende med den politiske indsats anlagt en tung, principiel retssag om randzonerne, som lige nu ligger i Østre Landsret.