Bedre planlægning skal forebygge arbejdsulykker

af

Hvis sikkerheden tænkes ind, allerede når arkitekten slår de første streger på blokken, kan flere arbejdsulykker undgås på byggepladsen.

En ny videntjeneste skal hjælpe bygherrer og rådgivere med at løfte deres ansvar og sikre nul ulykker på byggepladsen.

– Vi ved, at en væsentlig del af alle arbejdsulykker i byggeriet kan undgås ved bedre planlægning, og derfor skal der så tidligt som muligt i processen tages højde for, hvad der skal udføres på byggepladsen, og hvordan det skal gøres. Derfor er det vigtigt, at vi som bygherrer og rådgivere tænker i sikkerhed langt tid inden virksomhederne og deres medarbejderne skal i gang på pladsen, lyder det samstemmende fra chefkonsulent Peter Andreas Sattrup i Danske Arkitektforeninger, udviklingschef Hanne Ullum i Bygherreforeningen og erhvervspolitisk chef Ulrik Ryssel Albertsen i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Videntjenesten bliver et nyt tiltag i Byggeriets Arbejdsmiljøbus – i daglig tale Bam-Bus – som allerede i dag leverer vejledning om godt og sikkert arbejdsmiljø for virksomheder og håndværkere ude på byggepladserne. Parterne bag Bam-Bus – Dansk Byggeri og 3F – lancerer den nye videntjeneste i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

– Vi forventer, at den nye videntjeneste kan bidrage synligt til at nedbringe antallet af arbejdsulykker, som skyldes dårlig planlægning. Styrken er, at det er aktører fra hele værdikæden i byggeriet, som er gået sammen om det her projekt. Vi skal have styr på alle processerne, og det skal allerede ske, når byggerierne tegnes og udbydes, siger arbejdsmiljøkonsulent Flemming Hansen i 3F og arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, Mette Møller Nielsen.

Den nye videntjeneste starter op ved årsskiftet, og Grundejernes Investeringsfond står for halvdelen af financieringen. Videntjenesten er en videreførelse af en eksisterende Hotline for rådgivere i regi af ”Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen”.