Zink i landbrugsjord skal undersøges

af

En ny rapport viser høje koncentrationer af zink i landbrugsjorden flere steder. Bekymrende, mener miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, der nu vil have undersøgt området yderligere.

Kobber og zink bruges i svinefoder, og zink bruges også som lægemiddel til syge smågrise. Men en ny rapport tyder på, at brugen muligvis kan skabe miljøproblemer på sigt, når gødning fra svinene bringes ud på landbrugsjorden. Der er nemlig fundet høje koncentrationer af zink i flere undersøgte jorder.

Miljø og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil nu have undersøgt sagen nærmere.

– Det er bekymrende, for det kan være til skade for jorden og vandmiljøet. Men det kan også skade både erhvervet og dyrevelfærden, hvis vi begrænser brugen af zink i landbruget. Derfor vil jeg være sikker på, at der er et miljøproblem, og hvordan vi i givet fald håndterer problemet mest målrettet. Vi har brug for at vide mere om både kilderne til zink og mulige løsninger. Jeg har derfor bedt Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Fødevarestyrelsen om flere undersøgelser, så vi får et ordentligt beslutningsgrundlag, siger hun.

Ingen risiko for mennesker
Rapporten, der er udarbejdet af DCE ved Aarhus Universitet, konkluderer, at koncentrationen af zink overskrider den såkaldte nuleffekt-værdi i 45 % af målingerne, mens kobber har overskredet i en enkelt måling.

Det kan være et problem, fordi stofferne kan skade mikroorganismer, der igen danner grundlag for andre arter. Der er dog ingen overhængende fare, understreger ministeren.
– Vi står med noget, der kan blive et problem på sigt, men hvor der ikke er nogen akut risiko for mennesker. Derfor synes jeg, at vi skal tage os tid til at undersøge sagen grundigt, så vi kan handle rigtigt, siger Eva Kjer Hansen.
Miljø- og fødevareministeren har derfor bedt NaturErhvervstyrelsen, Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen om at igangsætte yderligere undersøgelser, der kan klarlægge løsningsmuligheder.