Forbud mod opsendelse af skylanterner uden tilladelse

,

af

Fremover straffes det med indtil fire måneders fængsel, hvis man sender rispapirslamper til vejrs. Arkivfoto: PublicDomainPictures / Pixabay
Fremover straffes det med indtil fire måneders fængsel, hvis man sender rispapirslamper til vejrs. Arkivfoto: PublicDomainPictures / Pixabay
Fremover straffes det med op til fire måneders fængsel at sende de populære skylanterne til vejrs uden først at have indhentet en tilladelse – som man sandsynligvis aldrig vil få.

Det er slut med det smukke syn af skylanterner, som stiger mod himlen efter Trafik- og Byggestyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen har i fællesskab evalueret regelsæt og en række episoder, hvor skylanterner har eller er mistænkt for at have forårsaget brand.
Trafik- og Byggestyrelsen har konkluderet, at skylanterner, der også er kendt som rispapirlamper, per definition skal betragtes som ubemandede friballoner af kategorien ”let”. Det betyder, at brugen af lanterner er reguleret af en EU-forordning* og derfor ikke må opsendes uden tilladelse fra Trafik- og Byggestyrelsen.

– En sådan tilladelse vil sandsynligvis ikke blive givet ud fra den viden, vi har i dag, da vi er af den opfattelse, at opsendelse umiddelbart ikke vil kunne ske på en måde, som er sikker i forhold til den øvrige luftfart og personer eller ejendom på jorden, siger Per Schmock, kontorchef i Trafik- og Byggestyrelsen.

Skylanterner, som i de senere år ofte er blevet brugt ved bryllupper og andre festlige lejligheder, opsendes ved hjælp af varm luft. Det sker typisk ved at placere en lille tændkilde i bunden af lampen, som varmer luften op, og som dermed får skylanternen til at svæve. Desværre udgør lanternen en væsentlig brandrisiko, og kan forvolde stor skade, hvis den eksempelvis lander i et stråtækt hus eller andre steder, hvor der er høj brandfare.

Fængsel i fire månedet
Skulle man alligevel formaste sig til at sende en rispapirslampe i luften uden tilladelse fra Trafik- og Byggestyrelsens – som man jo sandsynligvis ikke vil få ifølge styrelsen selv, så er der tale om en overtrædelse af reglerne og det straffes efter luftfartslovens § 149, stk. 11, med bøde eller fængsel indtil fire måneder.