EU-parlamentariker forlader DF i protest

,

af

Rikke Karlsson har forladt Dansk Folkeparti.  Foto: © European Union 2014 - Source EP
Rikke Karlsson har forladt Dansk Folkeparti. Foto: © European Union 2014 – Source EP
Et af Dansk Folkepartis fire Europaparlaments-medlemmer har valgt at melde sig ud af partiet og det sker i protest.

Det er Rikke Karlsson, som har taget skridtet og meddelt partiet, at hun ikke længere ønsker at være medlem.

I en pressemeddelelse begrunder hun udmeldelsen:

“Jeg har igennem længere tid, bedt om at få et regnskab fra de Europæiske Fonde, jeg sammen med Morten Messerschmidt, Anders Vistisen og Jørn Dohrmann har siddet som medlem af siden valget 2014.
Jeg har siden forsøgt at få kontakt til Dansk Folkepartis ledelse, for at få hjælp til at få undersøgt de faktiske forhold i fondene. Da dette ikke har været muligt, ser jeg mig derfor nødsaget til, at frasige mig et hvert ansvar i forbindelse med disse fonde og ser derfor kun en udmeldelse af partiet, som den eneste løsning.”

Hun oplyser, at hun har skrevet under på at have deltaget i møder i de to Meld (Movement for a Europe of Liberties and Democracy) og Feld (Foundation for a Europe of Liberties and Democracy), selvom hun ikke havde. Underskrifterne blev, ifølge Rikke Karlsson, sat i forbindelse med at hun underskrev en masse forskellige erklæringer da hun indtrådte i Europa Parlamentet i juli 2014.

Rikke Karlsson oplyser, at hun siden foråret 2015 har forsøgt at finde ud af hvilke midler, der var til rådighed i de to fonde og til hvilke formål de var blevet brugt. Men det har ikke været nogen nem opgave for parlamentarikeren, da oplysningerne ikke ligger fuldt tilgængelige på Europa Parlamentets officielle sider. Hun fandt dog ud af, at det ifølge fondenes vedtægter kun er fondenes præsidenter, der kan træffe beslutning om hvad midlerne skal bruges til. Ifølge Europa Parlamentets bestemmelser må midlerne udelukkende bruges til formål, der har forbindelse til det europæiske samarbejde.

Præsidenten for Feld er et tidligere medlem af EFD gruppen, italieneren Prover, mens præsidenten for Meld er Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt.

Ifølge Rikke Karlsson har hun ved gentagne lejligheder bedt Morten Messerschmidt om at få lov at se regnskabet for 2014 og 2015. Dette er blevet afvist.

“Jeg har dog her i august måned fået en mail fra Messerschmidt, hvor han løseligt redegør for nogle af midlerne i 2015. Dette dog uden at der var vedlagt bilag eller dokumentation herfor.
Det færdige regnskab for 2014 har Morten Messerschmidt oplyst mig, ikke ligger færdigt før i december 2015.”

Men da Rikke Karlsson henvendendte sig til afdelingen i Luxemburg, der har det økonomiske ansvar, for alle de europæiske Fonde blev hun oplyst om, at regnskabet for 2014 allerede var kontoret i hænde, da der er deadline herfor d. 30. juni i år.

Ifølge de oplysninger jeg har fået fra kontoret i Luxemborg, er der tale om adskillige millioner kroner der har været til rådighed i Meld og Feld, hvor af også store dele er blevet brugt.
Jeg må derfor, stående på et særdeles usikkert grundlag erkende, at jeg ikke længere kan tage ansvaret for hvordan disse midler er blevet brugt.

Jeg mener, at jeg som medlem af disse fonde sidder med ansvaret for brugen af disse midler, samtidig med, at jeg er aldeles mørklagt omkring forholdene.


Jeg vil nu nøje overveje, hvor vidt jeg skal bede Europa Parlamentet om hjælp til at få regnskabet lukket op, og få undersøgt om jeg overhovedet hæfter eller kan gøres ansvarlig for et regnskab, der ikke har været mig tilgængeligt.

Rikke Karlsson oplyser, at hun fortsætter som løsgænger i Europa parlamentet.