Enighed om at danne the Greater Copenhagen & Skåne Committee

af

De er enige om at fortsætte samarbejdet over Øresund gennem at omdanne Öresundskomiteen til the Greater Copenhagen & Skåne Committee: Region Hovedstadens regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), Malmøs borgmester Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) og Københavns overborgmester Frank Jensen (S). Foto: News Øresund
De er enige om at fortsætte samarbejdet over Øresund gennem at omdanne Öresundskomiteen til the Greater Copenhagen & Skåne Committee: Region Hovedstadens regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), Malmøs borgmester Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) og Københavns overborgmester Frank Jensen (S). Foto: News Øresund
(News Øresund)Der er dansk-svensk enighed om, at Öresundskomiteen ved årsskiftet skal omdannes til det nye samarbejde the Greater Copenhagen & Skåne Committee. En første beslutning blev truffet i København i løbet af mandagen. Nu resterer at Malmø og Lund tager stilling til, om de skal være medlemmer eller om de skal tegne en partnerskabsaftale med den nye organisation.
– Der var en god stemning og forretningsudvalget besluttede at fremlægge forslaget om, at Öresundskomiteen skal omdannes til the Greater Copenhagen & Skåne Committee, siger Malmøs borgmester Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) til News Øresund efter mandagens dansk-svenske møde i København.

Først var der bestyrelsesmøde for det nuværende danske samarbejde Greater Copenhagen, hvor de skånske politikere var indbudt. Derefter holdt Öresundskomiteens forretningsudvalg et ekstraordinært møde. I praksis betyder mandagens beslutning, at det danske samarbejde Greater Copenhagen fusioneres med det dansk-svenske samarbejde Öresundskomiteen. Formelt vil det ske gennem en omdannelse af Öresundskomiteen til the Greater Copenhagen & Skåne Committee, hvilket skal besluttes på to på hinanden følgende møder i Öresundskomiteen i løbet af november og december. Men efter mandagens beslutning i forretningsudvalget anses det hele for at være faldet på plads.

Da der var en entydig skånsk majoritet, 26 af 33 kommuner havde i forvejen sagt foreløbigt ja til forslaget, valgte Malmø og Lund ikke at modsætte sig dannelsen af the Greater Copenhagen & Skåne Commitee, GCSC. Derimod oplyser Katrin Stjernfeldt Jammeh, at Malmø og Lund endnu ikke har besluttet sig for om de skal være medlemmer i GCSC eller tegne en partnerskabsaftale med den nye organisation.
– Men både fra Malmø og Lunds side vil vi arbejde for fuld kraft for at samarbejdet skal blive godt. Vi har haft synpunkter på oplæggetm men nu går vi videre.

Om The Greater Copenhagen & Skåne Committee, GCSC
En politisk komité og medlemsorganisation for kommunale og regionale myndigheder i Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Består af Region Hovedstaden + 29 kommuner i hovedstadsområdet, REgion Sjælland og 17 kommuner på Sjælland samt Region Skåne og 33 skånske kommuner