Politiet på tre dages intensiv tungvognskontrol

af

De seneste tre dage har der været ekstra kig på de tunge køretøjer ved Kolding, Vojens og i Esbjerg. Her har man nemlig gennemført multikontroler og overtrædelser af køre-hvilketidsbestemmelserne, problemer med bremserne og overtrædelser ved transport af dyr var nogle af de lovovertrædelser, som Tungvogncenter Syd, Sydøstjyllands Politi, afdækkede under kontrollen.

– Begrebet multikontrol er kontrol af tunge køretøjer, hvor vi hos Tungvognscenter Syd arbejder sammen med eksterne samarbejdsparter. Jeg er rigtig tilfreds med indsatsen, og vi er kommet vidt omkring i de sager, vi har skrevet i løbet af de tre dage, fortæller lederen af aktionen, politikommissær Stig Simonsen fra Tungvognscenter Syd og han tilføjer:

– Trafiksikkerheden er i højsædet i en indsats som denne. Og vi kan have forhindret en alvorlig trafikulykke, for hver nummerplade, der er afmonteret på en lastbil, hvor bremserne ikke er i orden”.

Det var på rasteplads Harte Nord på Esbjerg-motorvejen ved Kolding, at kontrollen startede tirsdag den 20. oktober og den forsatte onsdag den 21. oktober på den Sønderjyske Motorvej på rasteplads Ustrup Vest ved Vojens. Kontrollen torsdag den 22. oktober skete på Storstrømsvej i Esbjerg. Der blev også i samme omgang afholdt en særskilt dyreværnskontrol den 20. oktober på Sønderjyske Motorvej på rasteplads Hylkedal Vest ved Kolding.

– Formålet med vores multikontroller er, at politiet standser og kontrollerer et stort antal tunge køretøjer i samarbejde med eksterne samarbejdsparter. Vi ser efter en lang række forhold, når nu vi er i gang. Vi laver for eksempel kontrol af kørekortforhold, køretøjets stand, ser efter efterlyste personer og udlændinge m.h.t. om de har lovligt ophold” forklarer politikommissær Stig Simonsen.

Han fortsætter:

– Vi tjekker også, at alt er som det skal være i forhold til registreringsafgift, kontrollerer førerkort, vognmandstilladelser, EU-tilladelser samt overholdelse af køre- og hviletidsreglerne. Vi undersøger om der måtte være tale om ulovlig cabotagekørsel eller anden form for social dumping inden for tungvognsbranchen, og om buslovgivningen er overholdt, overholdelse af regler om affaldstransport, transport af dyr, farligt gods og overlæs.

Der sker også spirituskontrol af de standsede førere og hvis der er mistanke om narko- eller medicin påvirkethed, så forfølges den mistanke også. Skulle der optræde tyvekoster eller narkotika i de standsede køretøjer, så har politiet også øje for det.

Det er et større hold, der sættes ind for at gennemføre de omfattende kontroller. Medarbejdere fra SKAT, Trafikstyrelsen, Natur- & Erhvervsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Veterinære Rejsehold og Forsvaret arbejder sammen med politifolkene fra Tungvognscenter Syd og færdselsafdelingen ved Sydøstøstjyllands Politi ved multikontrollerne, fordi der er brug for mange fagligheder for at dække det store og til tider komplicerede regelsæt, som kontrollen omhandler.