Justitsministeren vil skærpe straffen for voldtægt markant

af

For første gang i 13 år skærpes straffen for voldtægt. Straffen skal forhøjes med et helt år, foreslår justitsminister Søren Pind i et lovforslag, som fredag blev sendt i høring.

Justitsministeren har siden sin tiltræden gjort det klart, at krænkende forbrydelser som voldtægt skal straffes hårdere. Med lovforslaget vil straffen for voldtægt blive skærpet for første gang i 13 år.

Udgangspunktet for strafudmålingen i en sag om voldtægt er i dag op til 2 ½ års fængsel, hvis der ikke foreligger øvrige skærpende omstændigheder. Straffen stiger, hvis der f.eks. er udøvet betydelig vold. Med det lovudkast, som justitsministeren i dag sender i offentlig høring, lægges der op til gennemgående at forhøje strafniveauet med et helt år. Der vil være tale om de første strafskærpelser for voldtægt siden 2002.

Med lovudkastet lægges der samtidig op til at skærpe straffene for seksuelt samleje med et barn under 12 år og med et barn under 15 år ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed med 1 år. Endelig lægges der op til at skærpe straffen for falsk anklage for voldtægt eller for seksualforbrydelser mod børn.

– Voldtægt er et voldsomt krænkende overgreb, og derfor er det vigtigt, at vi som samfund straffer gerningsmanden på en måde, som tydeligt placerer ansvaret, hvor det hører hjemme, og markerer, hvor alvorlig krænkelsen er. Det gør vi ikke i tilstrækkelig grad i dag, siger justitsminister Søren Pind og fortsætter:

– Derfor har jeg siden regeringens tiltræden sagt, at straffen for voldtægt skal hæves, og jeg er tilfreds med nu at kunne fremlægge de bebudede markante skærpelser. Nu håber jeg på bred opbakning til at gennemføre de første strafskærpelser for voldtægt i 13 år.

Lovforslaget vil blive fulgt op af en række øvrige initiativer, som bl.a. skal medvirke til at sikre, at flest mulige af de begåede seksuelle overgreb meldes til politiet, og at sagerne håndteres på betryggende vis af myndighederne. Justitsministeren mødtes i den forbindelse allerede i september måned med en lang række organisationer, faglige eksperter og myndigheder for at få input til arbejdet.