Spiludbyder frifundet for at have sendt reklamemails

af

Spiludbyderen Spigo er i Vestre Landsret blevet frikendt for udsendelse af reklamemails. Screenshot.
Spiludbyderen Spigo er i Vestre Landsret blevet frikendt for udsendelse af reklamemails. Screenshot.
Spiludbyderen Spigo er blevet frifundet i Vestre Landsret for at have sendt to uanmodede reklamemails til en forbruger.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte i oktober 2014 spiludbyderen for at have sendt to elektroniske nyhedsbreve til en forbruger, efter at forbrugeren havde afmeldt sig nyhedsbrevet. Et skræmprint viste, at spiludbyderen havde registreret afmeldingen, dog uden at det fremgik, hvornår nyhedsbrevet var afmeldt.

I april 2015 frifandt byretten i Aalborg spiludbyderen. Byrettens dom blev den 23. september stadfæstet af Vestre Landsret.

I retten forklarede forbrugeren, at han havde to mailadresser, men at han ikke kunne forestille sig, at han har anvendt begge mailadresser til at tilmelde sig nyhedsbrevet, uden dog at kunne udelukke det.

Ifølge landsretten kunne det efter bevisførelsen ikke udelukkes:

– at forbrugeren enten havde været tilmeldt nyhedsbrevet med to forskellige mailadresser eller
– at han – efter han havde frameldt sig nyhedsbrevet – havde tilmeldt sig igen.

På den baggrund fandt landsretten ikke, at det kunne lægges til grund, at mailene til forbrugeren var blevet sendt uanmodet.

– Landsretten har ud fra vidnernes forklaringer i sagen ikke fundet tilstrækkelige beviser for, at Spigo har overtrådt markedsføringsloven. Vi tager selvfølgelig afgørelsen til efterretning, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen efter afgørelsen.