Er et samarbejde om flygtningepolitik muligt i Norden?

af

Allerede dagen før den officielle åbning af Nordisk Råds session i Reykjavik var parlamentarikerne på plads til en ekstraordinær sessionsevent om flygtningekrisen. Det viste sig hurtigt, at de forskellige nordiske lande og de forskellige politiske partier forestiller sig meget forskellige løsninger.

Jean-Christophe Dumont fra OECD’s internationale immigrationsafdeling og Roderick Parkes, senioranalytiker for migration og interne affærer på European Union Institute for Security Studies, var inviteret til at åbne debatten.

De pointerede begge, at der ikke findes noget ”quick fix” til eller nogen enkle løsninger på flygtningesituationen, og de understregede ligeledes, at vi står foran en lang periode med migration til Europa. Både Parkes og Dumont opfordrede politikerne til at tænke helhedsorienteret og samarbejde på tværs af landegrænser, da intet land er i stand til at håndtere krisen på egen hånd.

Stor uenighed i flygningepolitikken
Eksperterne kom således med klare anbefalinger til at gøre brug af det nordiske samarbejde til at finde fælles løsninger, men debatten i salen viste ingen tegn på en snarlig fælles forståelse af, hvordan Norden bør håndtere flygtningesituationen.

Nogle politikere talte for at inkludere selv papirløse immigranter i samfundet, mens andre ville stramme asylsystemet. Nogle ønskede mere åbne grænser, mens andre efterspurgte en strengere grænsekontrol. Nogle ville hjælpe flygtningene til Norden, mens andre mente, at hjælpen burde sendes ud til nærområderne.

Sverige er det land i Norden, som tager imod flest flygtninge, og Sverige blev af enkelte deltagere fremhævet som et forbillede for de øvrige nordiske lande. Omvendt var andre af den mening, at den svenske løsning udgør en trussel mod den nordiske velfærdsstat. For nogle repræsenterer flygtningene en udgift, mens andre fremhæver, at de er mennesker med ressourcer, som vores samfund kan nyde godt af.

Web-TV: Sessionsevent om flygtningekrisen