Kvinder har øget pensionen med knap 100 pct.

af

PKA’s medlemmer har over de seneste 15 år næsten fordoblet indbetalingen til pensionen. Ny undersøgelse fra PKA viser, at mere end hver fjerde af de 270.000 medlemmer vil sætte endnu flere penge ind på pensionen – blandt medlemmer under 45 år er det hele 42 pct.

PKA’s 270.000 medlemmer bliver ældre og ældre, og derfor er det vigtigt, at de har en robust pensionsopsparing til hele livet. Det budskab har PKA’s medlemmer taget til sig, og de har næsten fordoblet det gennemsnitlige pensionsbidrag i løbet af de seneste 15 år.

I 2000 indbetalte hvert medlem via lønnen i gennemsnit ca. 24.000 kr. om året til pensionsopsparingen. I 2014 var det steget til ca. 47.000 kr. om året.

Flest yngre vil spare op
Samtidig viser en ny undersøgelse blandt 6.000 af PKA’s medlemmer, hvoraf 90 pct. er kvin-der, at de vil sætte endnu flere penge til side til alderdommen. Hele 27 pct. af de adspurgte vil spare mere op til alderdommen. Og begrundelsen er enkel: Knap halvdelen frygter at komme til at mangle penge i alderdommen, mens den anden halvdel fordeler sig ligeligt mellem dem, der er mest tryg ved selv at spare op, og dem, som ikke tror, at der er folkepension, når de går på pension.

Blandt yngre medlemmer under 45 år vil hele 42 pct. spare mere op til alderdommen. Hos denne gruppe er usikkerheden, om hvorvidt der også er folkepension til dem, markant mere udtalt. 37 pct. tror ikke på, at dette velfærdsgode også er der, når de går på pension.

Tager politikerne på ordet og betaler for egen forsørgelse
Den store stigning i pensionsindbetaling er resultatet af, at medlemmerne og overenskomstparterne over en længere periode har sat pension højt dagsordenen.

– Vi oplever generelt en stor interesse for pension blandt vores medlemmer. Og stigningen i indbetaling til pension viser tydeligt, at medlemmerne tager ansvar for deres egen forsørgelse i alderdommen. I takt med medlemmerne bliver ældre og ældre, og pensionen skal vare hele livet, så skal der spares meget op. Derfor er det positivt, at medlemmerne og overenskomstparterne i en årrække har haft fokus på pensionsindbetalingerne, siger Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA.

Peter Damgaard Jensen mener, at medlemmerne gør det, som politikerne ønsker.

– I over 60 år har PKA’s medlemmer gjort det, som skiftende regeringer har opfordret dan-skerne til – nemlig sparet op til alderdommen. Alligevel risikerer op mod en million danskere at blive modregnet, og dermed straffet, for at spare op. Det er et paradoks set i lyset af, at de offentlige finanser er under pres og vil blive det yderligere i fremtiden. Derfor er incitamentet til at få danskerne til at spare op vigtig, understreger Peter Damgaard Jensen.

Vigtigt at spare op
Kvindernes øgede pensionsindbetalinger modtages positivt af Marianne Thørs, der er indehaver af det privatøkonomiske rådgivningsfirma CONFIDA.

– Min erfaring med specielt de yngre kvinder viser, at de har væsentlig højere forventninger og krav til deres 3. alder end den ældre generation, og det kræver en større pension. Og tallene fra PKA viser tydeligt, at kvinderne ved, at de skal spare mere op til pension, siger Marianne Thørs.

Hun påpeger, at det er fornuftigt, at PKA’s medlemmer vil spare mere op til pensionen, fordi hun ikke er i tvivl om, at de velfærdsgoder vi har i dag enten ikke vil eksistere eller være meget anderledes om 10-20 år.

– Danskerne bliver ældre og ældre, og det skaber et stigende pres på bl.a. folkepensionen. Det pres tror jeg vil medføre en nedsættelse i folkepensionen eller en forringet offentlig kvalitet. Når den enkelte selv sparer op til alderdommen, så giver det flere valgmuligheder og friheder, som ikke er alle forundt – trods modregning i offentlige ydelser, understreger Marianne Thørs.