Øvelse: Danmark ramt af atomulykke

af

I dag og i morgen bliver alle niveauer i krisestyringssystemet i Danmark testet. Det sker under en øvelse, som tager udgangspunkt i en atomulykke.

I øvelsen bliver Danmark ramt af en katastrofe, når et atomdrevet russisk skib i teorien kolliderer med et stort fragtskib i Kattegat. Kollisionen bliver startskuddet på en kæde af begivenheder, hvor hele krisestyringssystemet, herunder Rigspolitiet, bliver sat under prøve under øvelsen KRISØV.

Hele katastrofeberedskabet vil stå over for store og komplekse opgaver, når samfundsvigtige funktioner som bl.a. beredskab og civilbeskyttelse, sundhed, fødevarer, transport, energi, efterretnings- og sikkerhedstjeneste, udenrigstjeneste mv. kommer under pres.

Katastrofen får et omfang, hvor det bliver nødvendigt at aktivere alle niveauer af krisestyringssystemet i Danmark – fra regeringens krisestyringsorganisation helt ud til de ramte områder.

Rigspolitiet har den koordinerende rolle ved store nationale kriser, og flere stabe, herunder den Nationale Operative Stab, vil blive nedsat.

Tilbagevendende øvelse
KRISØV er en tilbagevendende krisestyringsøvelse, der hvert andet år øver centrale aktørers evne til at opretholde og videreføre samfundskritiske funktioner i en situation, hvor disse funktioner trues, svækkes, afbrydes eller ødelægges.

Øvelsen skal danne grundlag for at styrke varetagelsen af kerneopgaverne i krisestyringen, herunder at afprøve om rolle- og ansvarsfordeling, planer, procedurer og samarbejdsrelationer fungerer efter hensigten.

I alt deltager omkring 35 ministerier, styrelser, udenlandske ambassader, private virksomheder i krisestyringsøvelsen.