Statsforvaltningen: Carl Holst brugte regionsansat ulovligt

af

Region Syddanmark fik i dag en udtalelse fra Statsforvaltningen om sagen omkring den daværende regionsrådsformand Carl Holsts brug af Christian Ingemann Nielsen i forbindelse med sin folketingsvalgkamp.

Det fremgår af udtalelsen, at der blandt de opgaver Christian Ingemann Nielsen varetog som regionsansat i et større omfang er indgået bistand til førelse af Carsten Holts valgkamp i forbindelse med folketingsvalget i juni 2015.

“Det er Statsforvaltningens opfattelse, at en region ikke inden for lovgivningens rammer kan stille en medarbejder i regionen til rådighed for sådan bistand.

Det er således Statsforvaltningens opfattelse, at den omhandlede bistand til førelse af valgkamp ligger uden for lovgivningens rammer, og at denne bistand således har været ulovlig.” står der i udtalelsen.

Statsforvaltningen mener ikke, at regionsrådet havde kendskab til, at Christian Ingemann Nielsen har varetaget de nævnte arbejdsopgaver for Carl Holsts valgkampagne

Endelig lægger Statsforvaltningen under hensyn til det af regionen oplyste til grund, at regionsrådet vil tage de fornødne skridt til at undgå, at en lignende sag opstår igen, herunder sørge for den nødvendige instruktion af regionens medarbejdere.

Christian Ingemann Nielsen rykkede med Carsten Holst ind i forsvarsministeriet efter folketingsvalget som særlig rådgiver – også kaldet “spindoktor”, men det blev kun for en kortere bemærkning, for Carsten Holst gik efter 93 dage af som forsvarsminister efter en lang række sager i pressen.

Afgørelsen er klar – nu skal den behandles
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) kalder Statsforvaltningens afgørelse for “ret klar”.

– Jeg sætter nu udtalelsen på dagsordenen til møderne i forretningsudvalget og regionsrådet på mandag. Så forventer jeg, at medlemmerne er indstillede på at behandle den, selvom det er med kort varsel, så regionsrådet hurtigt kan beslutte, hvad der skal gøres. Nu vil jeg bruge weekenden på at læse redegørelsen grundigt igennem, siger Stephanie Lose.

Statsforvaltningen foretager sig ikke yderligere i sagen.