Svenskernes sygefravær stiger

af

Sygefraværet stiger i Sverige. Myndigheden Försäkringskassans nye rapport viser, at sygedagene vil stige yderligere. Regeringen har et mål om at sænke sygedagene til fra dagens 10,3 til 9 per person og år i 2020, men ifølge prognosen vil tallet i stedet stige til 13 dage.

Försäkringskassan, som udreder og udbetaler sygedagpenge, konstaterer i en ny rapport at både antallet af sygemeldte og varigheden af sygeperioden stiger. Det er frem for alt psykiske besvær som leder til sygefravær. 40 procent af de 30-64-årige som får erstatning for nedsat arbejdskapacitet, har en psykisk diagnose. Endnu flere af de unge mellem 19 og 29 år, hele 80 procent, der får erstatning på grund af sygdom, har en psykisk lidelse.

Sygefraværet er steget siden slutningen af 2010, hvor der var 6 sygedage per person og år. I oktober var tallet 10,3 dage. Udgifterne er steget med 16 milliarder svenske kroner og Försäkringskassan regner med, at de vil stige med yderligere 4,5 milliarder næste år. Regeringen har sat et mål om at mindske sygedagene til 9 dage per person og år i 2020, men Försäkringskassan regner med at tallet vil stige til 13 sygedage per person og år. For at nå regeringens mål skal der drastiske ændringer til, mener generaldirektør Ann-Marie Begler og försäkringsdirektør Lars-Åke Brattlund.

“Försäkringskassans arbejde kan give effekt på sygefraværets varighed, men nye sygemeldinger påvirkes af faktorer som til stor del ligger uden for vores kontrol. Arbejdsgiverne, lægerne og samfundets indstilling til sygemelding er mindst lige så vigtige for at nedbringe sygefraværet”, skriver de i en debatartikel på Dagens Nyheter. (News Øresund)