Dansk Samling smidt ud af Folkebevægelsen mod EU

af

Det er ikke så tit, man hører om Folkebevægelsen mod EU – det sker som regel kun i forbindelse med folkeafstemninger om EU-sager og ved valg til EU-parlamentet. Men i den forgangne weekend valgte Folkebevægelsens landsledelse, at smide det lille ‘parti’ Dansk Samling ud af bevægelsen.

Udmeldingen – som det diplomatisk hedder – sker på baggrund af en række aktiviteter og udtalelser fra Dansk Samling, som landsledelsen mener er uforeneligt med Folkebevægelsen mod EU’s idégrundlag.

I Folkebevægelsens idégrundlag står der, at bevægelsen “bygger på FN’s og Europarådets menneskerettighedskonventioner, og afviser dermed etnisk diskrimination og politisk undertrykkelse og vold,” samt at bevægelsen går ind for “en selvstændig indvandrer- og flygtningepolitik i overensstemmelse med FN’s regler.”

Det er dette grundlag, som landsledelsen ikke mener Dansk Samling overholder.

– I Folkebevægelsen arbejder vi for en humanistisk asylpolitik, som bygger på FN’s internationale konventioner. Vores EU-modstand sker på et ikke-racistisk grundlag, der hviler på et fundament af internationalt udsyn. Det grundlag skal vores medlemmer naturligvis kunne støtte op om, siger landssekretær Poul Gerhard Kristiansen.

Dansk Samling kan appellere afgørelsen til Folkebevægelsens landsmøde i marts, men Poul Gerhard Kristiansen forventer, at landsmødet vil bakke op om landsledelsens beslutning.