Ikke siden 2000 er færre flyttet fra Østdanmark til Skåne

af

2015 bliver efter alt at dømme det år, hvor færrest er flyttet fra Sjælland og øerne til Skåne siden åbningen af Øresundsbron i 2000. Det viser beregninger fra Øresundsinstituttet, der baserer sig på tal fra Ørestat for de tre første kvartaler af 2015.

I alt forventes 1.200 personer at være flyttet fra Sjælland og øerne til Skåne i løbet af 2015 ifølge Øresundsinstituttet. Det er 10 procent færre end 2014, hvor 1.334 personer trak flyttelæsset over Øresund til den svenske side.

Også flytningerne fra Skåne til den danske del af regionen forventes at være faldet i 2015. Siden 2010 har der været en trend med et faldende antal flytninger fra Skåne til Sjælland og øerne og denne trend fortsætter altså også i 2015, hvor Øresundsinstituttets beregninger skønner, at 2.200 personer flytter fra Skåne til Sjælland og øerne. Det er et fald på 5 procent sammenlignet med 2014.

2007 er rekordåret for flytninger fra Sjælland og øerne til Skåne. I alt 4.360 rykkede i løbet af 2007 teltpælene op til fordel for en adresse i Skåne. Tre år senere satte flytninger fra Skåne til Sjælland og øerne rekord med 2.979 personer, der i løbet af 2010 skiftede den svenske adresse ud med en dansk.

Det er først og fremmest danskere, der flytter frem og tilbage over Øresund. Den kvartalsvise flyttestatistik er ikke opdelt på nationalitet, men tal for 2014 viser, at danske statsborgere står for omkring 60 procent af flytningerne i begge retninger, mens svenskerne udgør 29 procent af dem, der flytter fra Skåne til Sjælland og øerne og 24 procent af flytningerne i den anden retning.

I alt bor 23.821 danske statsborgere i Skåne og 38.406 i hele Sverige. På Sjælland og øerne bor i alt 10.616 svenske statsborgere og 14.381 i hele Danmark.